Mod. VENTOSA I CALVELL

Mod. VENTOSA I CALVELL

Les variacions possibles d'aquest gorro serien:

- Verd

- Vermell

- Gris

- Colors fluors